ศีลข้อ 3 วิบากกรรม วิบากกาม

dmccenter

Uploaded by dmccenter on 2011-09-19.

Reactions on Facebook

  • just now

    <3 __/\__ สาธุ ศีลข้อ 3 วิบากกรรม วิบากกาม <3

  • just now

  • just now

    คนเจ้าชู้ต้องดูนะ สัสสสสสสสสสส : )

  • just now

    ศีลข้อ 3 นะคะพี่พอลล่า :)