บทสวดเมตตาใหญ่

anurakdhamma

บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

Reactions on Facebook

 • just now

  http://www.youtube.com/watch?v=dpDLe7ek5bM

 • just now

  ฝากเพื่อนๆ ครับ

 • just now

  บทสวดมนต์ สำหรับสวดมนต์ภาวนา เพื่อให้สาธุชนได้ สวดมนต์ตาม มีภาพ และเสียง และมีบทสวดมนต์ ให้ในวีดีโอนี้ด้วย เมตตาธรรม ชื่อว่า ค้ำจุนโลก ..ทำให้หมู่สัตว์ทั้งห...

 • just now

  เมตตาธรรม ชื่อว่า ค้ำจุนโลก ..ทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาจิตแก่กันและกัน .. เมตตาธรรมนั้น สามารถแผ่กระจายออกไปได้ทุกทิศทาง ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ แม้ในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก หรือแม้แต่ให้แก่หมู่สัตว์ในอบาย..เพราะเมตตาเป็นเรื่องของจิตใจ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่อย่างใด จึงเป็นการเจริญเมตตาภาวนาประจำวัน โดยง่าย..สมควรที่เราท่านทั้งหลาย ควรกระทำเมตตาภาวนากันทุกๆ วัน จะชื่อว่า..มีผลมาก มีอานิสงส์มากเพราะอาศัยความเมตตา...

 • just now

  เพราะมากๆเลยรองฟังดูซิ...

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  นอนด้วยบทนี้ (เทอทำให้เราอ่านฟาวไม่หมด 55)

 • just now

  ,,สาธุๆ ,,

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  ฟังแล้วสุขใจ

 • just now

  http://www.youtube.com/watch?v=dpDLe7ek5bM&feature=related

 • just now

  สวดทุกวันเรยนะคะ ประธานกฐินทุกคน ไม่ว่า จะเป็นต้น หรือประธานร่วม สวดทุกวัน วันละ 5 จบค่า และที่สำคัญ อย่าสวดช้าแบบในนี้นะคะ ให้สวดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ^^

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมจึงขออนุญาตนำมาเผยแผ่เพื่อเป็น สวนานุตริยะ...คือ การฟังที่ยอดเยี่ยม ท่านผู้มีอัธยาศัยทั้งหลาย สามารถรับฟังพร้อมกับชมภาพวีดีโอประกอบเพื่อยังจิตให้เป็นกุศลไ­ด้

 • just now

  ตั้งแต่ได้ศึกษาธรรมมาก็พยายามเรียนรู้ ปฏิบัติเพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปในสมองไหลลงยังมาสู่หัวใจ เพื่ออยากให้ ใจวาจา การกระทำ แสดงผลออกมาดีที่สุด ขอแผ่เมตตาให้มารผจญ เจ้ากรรม นายเวร ขอให้พ้นจากอุปสรรค ขอให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีให้มีความสุขกาย สุขใจเถิด

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  พรุ่งนี้วันพระ

 • just now

  http://www.youtube.com/watch?v=dpDLe7ek5bM&feature=related สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก

 • just now

  บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...สวดโดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ รุ่นที่ 25 และคณะพระจากวัดจากแดง....ซึ่งมีความไพเราะมาก ...

 • just now

  สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนล้างความฟุ้งซ่านใจ เพื่อความสงบ http://www.youtube.com/watch?v=dpDLe7ek5bM

 • just now

  บทสวนเมตตานี้ ถ้าผู้ใดสวดอยู่เป็นประจำ จะเป็นที่รักของเทวดา และเทพเทวาทั้งหลาย หรือเป็นที่รัก ทั้งมนุษย์ และอมุษย์ และได้รับพร 11 ประการ

 • just now

  นัตถิเม สรณัง อันยัง พุทธโธ เม สรณังอันยัง ธรรมโมเมสรณังอันยัง สังโฆเม สรณังอันยัง ขอน้อมระลึก มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของลูก สาธุๆๆๆ

 • just now

  พรุ่งนี้วันเข้าพรรษา วันนี้วันดา วันนี้หวยออก รวย รวย รวย เทอญ

 • just now

  http://www.youtube.com/watch?v=dpDLe7ek5bM

Reactions on Twitter

 • sewplekai

  just now Sew @sewplekai

  บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]: http://t.co/IPBGcWZ0Bh ผ่าน @youtube

 • RITT41

  just now นายริด จิตมาร @RITT41

  บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]: http://t.co/eqW1wcfk //ขอเมตธรรม ค้ำจุนโลก

 • Makwarak

  just now ทีมมากกว่ารักจากยะลา @Makwarak

  อาหารจิตวิญญาณ ของนักรบ ครับ ฝากแนวหลังครับ http://t.co/2cdJNq1q